• 24549Bezoekers totaal:
  • 18Bezoekers vandaag:

 

De Vereniging van Natuurfotografen te Apeldoorn (VNF-A) is opgericht op 1 juni 1986 door een aantal enthousiaste natuurfotografen in Apeldoorn. Voor de vereniging zijn de uitgangspunten bij het fotograferen van elementen van de natuur van groot belang. Deze zijn al bij de oprichting statutair vastgelegd. De vereniging vindt dat haar leden bij het uitoefenen van hun hobby de natuur op verantwoorde wijze moet benaderen. Het beschermen en in-stand-houden van natuur en milieu zijn belangrijker dan het maken van een foto of dia. De natuur mag door het fotograferen niet worden aangetast en verstoring moet worden vermeden.

 

Natuurfotografen - afb Edelhert

 

Momenteel heeft de VNF-A ruim honderd leden. Zij is hiermee de grootste vereniging van natuurfotografen in Nederland. De VNF-A is aangesloten bij het Natuurfotografen Verbond Nederland (NVN), een nationaal samenwerkingsverband waaraan 17 natuurfotografen-verenigingen met gezamenlijk meer dan 500 leden deelnemen.
Elke maand – op de eerste donderdag van de maand – komen de leden van de VNF-A bijeen in De Duiker voor een clubavond. Tijdens zo’n clubavond kunnen leden dia’s of tegenwoordig met name digitale beelden laten zien. Ieder lid streeft naar het voor hem/haar hoogst bereikbare resultaat, waarbij de kennis en ervaring van leden wordt overgedragen aan de andere leden. Dit geldt zowel voor de beginnende als de professionele natuurfotograaf, die beiden binnen onze vereniging vertegenwoordigd zijn. De beelden en de informatie over hoe ze tot stand zijn gekomen zijn inspirerend voor alle leden en een kritische beschouwing van beeld en technieken helpen de leden de kwaliteit van hun opnamen te verbeteren. Dat de leden deze benadering waarderen blijkt uit de hoge opkomst tijdens deze avonden.

 

Natuurfotografen - afb Blauwborst

 

Daarnaast worden meerdere malen per jaar presentaties en lezingen gegeven door leden en/of gastsprekers. Minimaal 1 maal per jaar organiseert de vereniging een openbare avond voor belangstellenden. Voor onze vereniging een prima gelegenheid om zich te presenteren aan een breed publiek. Wilt u op de hoogte gehouden worden van deze lezingen, dan kunt u uw naam en e-mailadres doorgeven aan contactpersoon lezingen
De grootte van de VNF-A heeft er toe geleid dat er binnen onze vereniging een aantal interessegroepen zijn ontstaan. Deze houden zich bezig met specifieke deelgebieden van de natuurfotografie, zoals landschappen, fauna, vogels, abstract, macro- of digitale fotografie. Leden hebben zo de mogelijkheid om -in een kleiner verband- te discussiëren over specifieke vraagstukken en met en voor elkaar excursies organiseren. Op deze wijze kunnen zij zich in de betreffende deelgebieden verdiepen.
Bent u geïnteresseerd in ons fotowerk, dan kunt u hiervoor naar de website. Hier treft u natuurlijk ook meer informatie aan over onze vereniging.

 

Wellicht tot ziens,
Jeroen Scheffers

Voorzitter, VNF-Apeldoorn